Header image  
de wandelsite van
Wim Alberts en Hedzer Kooistra
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Het Zevenwoudenpad

Welkom

Dan loopt alles toch weer anders. De plannen waren om na beëindiging van het Friese Kustpad in Lauwersoog, aldaar te starten met het Wad- en Wierenpad door Noord Groningen. Einddoel Nieuweschans. Maar hoe meer we daar over nadachten, hoe vaker we het gevoel kregen een soort van “tweede” Friese Kustpad te gaan lopen. Immers, qua landschap verschillen beide LAW-paden niet veel van elkaar. Zonder overigens te zeggen dat Friesland en Groningen op elkaar lijken. Verre van dat. Maar toch……  
Misschien wilden we gewoon weer eens bossen zien in plaats van het open landschap met zijn vergezichten. Maar wat is dan het alternatief ?  Welke mogelijkheden zijn er nog meer. De grote overzichtskaart van alle LAW- en Streekpaden bekijkend, bleek er een interessant alternatief te zijn : Het Zevenwoudenpad van Steenwijk naar Lauwersoog. Een wandeltocht over stuwwallen bij Steenwijk, bossen en heidevelden in zuidoost Friesland en het coulisselandschap en de beroemde Elzensingels in oost Friesland. Lengte : 155 km. Ook bleek ons, dat het eindpunt van het Zevenwoudenpad prachtig aansluit bij het startpunt van het Wad- en Wierenpad. U begrijpt het al, de keuze was snel gemaakt. We hebben getracht voor de buitenstaander, de aspirant LAW-wandelaar of gewoon de geïnteresseerde weer een aantrekkelijk tekst- en fotoverslag te maken op internet. Om anderen enthousiast te maken voor LAW-paden en aan te sporen er ook eens mee te beginnen. Maar ook attent te maken op de vele wandelmogelijkheden in Nederland cq in de eigen provincie.U heeft de mogelijkheid om via de e-mail berichten button te reageren op onze site. Gewoon doen. We stellen het op prijs uw reactie hierop te kennen. Veel lees- en kijkplezier toegewenst.


 
Boekje Routeomschrijving Zevenwoudenpad